Sběr nebezpečného odpadu – sobota 28. listopadu 2020 – Transport Trutnov s.r.o.

Pojízdná sběrna firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. bude v sobotu 28.11.2020 v naší obci provádět sběr nebezpečného odpadu

Odebírány budou: nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky motorové oleje a maziva, olejové filtry, spreje, domácí spotřebiče

POZOR: pneumatiky z osobních automobilů BEZ DISKŮ je možno odevzdat POUZE na dvoře OÚ v týdnu od 23. do 28.11.2020

Místo a čas přistavení kontejneru:

8:00 – 8:20 hod. parkoviště u dolní prodejny

8:25 – 8:45 hod. parkoviště u OÚ

8:50 – 9:10 hod. parkoviště u autobusové zastávky pod ČD

9:15 – 9:45 hod. u bytovky v Markoušovicích

Žádáme občany, aby odpad neodkládali předem, ale předávali osobně ve stanovený čas přímo obsluze sběrny!!!!