Přerušení dodávky el. energie dne 30. 03. 2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060761459.

Odstávka je plánovaná v časovém rozsahu 7:30 – 14:30 hod.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Velké Svatoňovice (okres Trutnov)
č. p. 2, 5, 113, 131, 139, 179, 196, 239-244, 246, 247, 272-277, 280, 282, 293, 296, 298, 299, 331, 332, 336,
343, 357, 358, 359, 360, 365-372, 374, 378, 387, 390, 399
č. ev. 1-7, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 31-38, 40-46

kat. území Velké Svatoňovice (kód 779385): parcelní č. 550/15, 550/16