NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

Oznamujeme nález mobilního telefonu ve Velkých Svatoňovicích u krmítka cestou k lomu.
 
Telefon je k vyzvednutí na obecním úřadu v úředních hodinách.