Přerušení dodávky el. energie dne 15. 04. 2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060762860.
Odstávka je plánovaná v časovém rozsahu 11:00 – 14:00 hod.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Velké Svatoňovice
č. p. 13, 30, 75, 78, 79, 88, 127, 128, 142, 147, 148, 149, 156, 159, 160, 172, 173, 174, 177, 178, 184, 212, 227, 229, 234, 284, 287, 318, 327, 337, 377, 379, 380
č. ev. 54, 57, 58, 75
kat. území Velké Svatoňovice (kód 779385)
parcelní č.
512, 564, 803, 1115/7, 1115/15, 1195/3, 1258/3, 1260/1Velké Svatoňovice
č. p. 125, 132, 152, 181, 200, 225, 226, 300