Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice – středa 21.04.2021 od 18.00 hod. – zasedací místnost OÚ

Zasedání zastupitelstva obce ve středu 21.04.2021 od 18.00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 04/2021

2/ Majetkové záležitosti

3/ Různé

 Viktor Marek, starosta obce, v.r.