Přerušení dodávky el. energie 17. 6. 2021

Přerušení dodávky el. energie 17. 6. 2021 v čase 7:30 – 9:30 hod.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Velké Svatoňovice (okres Trutnov)

část obce Markoušovice
č. p. 131, 133, 134, 136, 139, 140, 198, 204, 205, 218
kat. území Starý Sedloňov (kód 691747): parcelní č. 162, 309/2