Přerušení dodávky el. energie 22. 6. 2021

Dne: 22. 6. 2021

Od 7:30 do 10:30

 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Velké Svatoňovice (okres Trutnov)

část obce Markoušovice

č. p. 1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24-28, 30, 32, 34, 36, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 65,

69, 70, 75, 78,79, 82, 83, 87, 90, 92, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 110-114, 116, 117,

120, 121, 168, 170, 192, 193, 203, 209, 219, 221, 229

č. ev. 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 25

kat. území Markoušovice (kód 691721):

parcelní č. 7/1, 137/1, 1055/1