Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice  – středa 16.06.2021 od 18.00 hod. – Sokolovna Markoušovice

Zasedání zastupitelstva obce  –  ve středu 16.06.2021 od 18.00 hod. v Sokolovně v Markoušovicích

 Program:

  1. Schvalování účetní závěrky obce a Závěrečného účtu obce Velké Svatoňovice za rok 2020
  2. Ceny vodného a stočného pro rok 2021
  3. Zřízení věcných břemen služebnosti
  4. Majetkové záležitosti
  5. Různé

   Viktor Marek, starosta obce, v.r.