Přerušení dodávky el. energie – 07. 10. 2021

Upozornění: Obecní úřad nezodpovídá za obsah daného sdělení. V případě stížností či dotazů kontaktujte bezplatnou linku ČEZ distribuce – poruchy na tel.: 800 850 860.