Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice – středa 13.10.2021 – od 18:00 hod. – zasedací místnost OÚ

Zasedání zastupitelstva obce

ve středu 13.10.2021 od 18.00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice 

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 09/2021
  2. Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s.p.
  3. Majetkové záležitosti
  4. Finanční záležitosti

 

  Viktor Marek, starosta obce, v.r.