Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice – středa 11.05.2022 – od 18.00 hod – zasedací místnost OÚ

Zasedání zastupitelstva obce  ve středu 11.05.2022 od 18.00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice

 Program:

  1. Rozpočtové opatření 3/2022
  2. Finanční příspěvky
  3. Majetkové záležitosti
  4. Vyhlášení konkursního řízení na ředitele ZŠ
  5. Různé 

 Viktor Marek, starosta obce, v.r.