Hřiště Markoušovice

On-line rezervace hřiště Markoušovice:

https://www.supersaas.cz/schedule/Markousovice/Hriste

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Hřiště je určeno pouze pro hraní míčových her

 • Vstup na hřiště pouze v řádně očištěné sportovní obuvi bez kovových špuntů.
 • Hřiště a jeho vybavení není vhodné pro děti do 3 let.
 • Osobám mladším 15 let je užívání povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 • Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 • Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
 • Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za jakékoli škody způsobené na zařízení.
 • Při ukončení hry hřiště uklidit a vrátit zapůjčené sítě do lavice před hřištěm.
 • Po ukončení hry povrch spirálově zamést od obvodu po střed plochy.
 • V případě zjištění závady volejte správce hřiště – 499 881 860.

 

Na hřišti je zakázáno:

 • Vstup za jiným než sportovním účelem.
 • Nošení prstýnků, náušnic, šperků a jiných ozdob, které mohou uvíznout a způsobit zranění.
 • Konzumace jídla a pití.
 • Kouření a požívání alkoholických nápojů.
 • Vstup pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Lezení na konstrukci a sítě.
 • Lezení a věšení se na basketbalové koše.
 • Úmyslné kopání míčů do obvodových sítí.
 • Vjíždět a používat veškeré dopravní prostředky včetně kočárků, kol, koloběžek, kolečkových bruslí, skateboardu a tříkolek.

 

PROVOZNÍ DOBA:                                 

 • 8:00 – 21:00 hod.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

IZS       hasiči       záchranná služba              městská policie        policie

112      150         155                                            156                                 158

Rezervace sportoviště

https://www.supersaas.cz/schedule/Markousovice/Hriste

Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.

 PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ:

Obec Velké Svatoňovice, 542 35 Velké Svatoňovice 68, tel. 499 881 860