650 let obce

Oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci Velké Svatoňovice

V pátek 28. září a sobotu 29. září 2007 proběhly v obci Velké Svatoňovice oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci, společně s vysvěcením nového obecního praporu a obecního znaku. Zároveň byla na budově místní základní školy odhalena pamětní deska padlým letcům 2. světové války, velkosvatoňovickým rodákům.

Co všechno jste během těchto dnů mohli vidět a zažít?

V pátek 28. září 2007, při příležitosti svátku českého patrona sv. Václava se dopoledne v 10 hodin uskutečnila v kapličce mše svatá, při níž proběhla slavnost svěcení nového praporu obce. Po obědě ve 13:30 pak následoval u hasičského muzea koncert dechové hudby a vystoupení taneční školičky „Bonifác“. Bohužel počasí nám zrovna příliš nepřálo, bylo chladno a deštivo. Večer pak proběhl koncert hudební skupiny „PĚNA“ v místním kulturním klubu.

V sobotu 29. září 2007 začaly akce velkým průvodem od Batňovického rybníka, po Podháji kolem památné „valovské“ tvrze k Amanovu rybníku a dále po silnici až ke škole v centru obce. Průvod se řadil za praporem obce v čele, následován hudbou ZUŠ, mažoretkami, dobovými vozy (i alegorickými), hasiči i s historickou technikou, dětmi ze základní školy a nakonec zástupem místních občanů i návštěvníků. Během pochodu se do průvodu přidávali další přihlížející. Počasí již bylo lepší než v pátek, nebylo sice nejtepleji, ale již nepršelo a občas i problesklo sluníčko.
Poté, co celý průvod doputoval na prostranství před kulturním klubem, započaly další akce. Na pódiu vybudovaném vedle zahrady základní školy proběhl nejprve křest sborníku obce, zazněl projev starostky obce a několika významných hostů. Následovala ukázka historického šermu za použití různých zbraní, provedená skupinou „DURABO“, vystoupení mažoretek a koncert hudby ZUŠ. Následně se hosté a část publika přesunuli před budovu základní školy, kde zaznělo několik projevů a byla odhalena pamětní deska místním rodákům, letcům v Anglii, kteří padli během 2. světové války. Akce byla zakončena další hudební produkcí, během níž bylo možno se na parkovišti občerstvit, případně zakoupit různé upomínkové předměty. Po 20. hodině proběhla v kulturním klubu taneční zábava.

Po oba dva dny bylo otevřeno veřejnosti několik budov:

  • hasičské muzeum, kde kromě běžných exponátů byla k vidění i výstavka k historii obce
  • budova obecního úřadu – výstavka v přízemí byla zaměřena na osobnosti obce, část byla věnována vzpomínce svatoňovických rodáků, letců padlých ve 2.světové válce Josefu Nývltovi a Antonínu Kašparovi
  • v l. poschodí obecního úřadu byla otevřena výstavka originálů kronik a fotodokumentace z historie i současnosti obce
  • základní škola – možnost prohlídky školy, videoprojekce a vystoupení žáků ZŠ
  • sál kulturního klubu – výstavka z historie ochotnického divadla a dechové hudby