Velké Svatoňovice

Základní informace o obci Velké Svatoňovice

Obec Velké Svatoňovice se skládá z katastrálních území Velké Svatoňovice, Markoušovice a Starý Sedloňov. V minulosti tvořily katastrální území Markoušovice a Starý Sedloňov samostatnou obec Markoušovice. V roce 1976 byla obec Markoušovice sloučena s obcí Velké Svatoňovice.

V současné době žije v obci celkem 1227 obyvatel (z toho ve Velkých Svatoňovicích 905 a v Markoušovicích 322). Celková rozloha obce je 1736 ha (Velké Svatoňovice 733 ha a Markoušovice* 1003 ha. Nejvyšším bodem v obci je vrchol Jestřebích hor Žaltman (740m n.m.). Nejnižším bodem je naopak hladina rybníka „Podháj“ (355 m n.m.). V obci stojí 504 budov s číslem popisným a 64 rekreačních objektů s číslem evidenčním. Z toho ve Velkých Svatoňovicích 356 čísel popisných a 48 čísel evidenčních a v Markoušovicích 148 čísel popisných a 16 čísel evidenčních.

Obcí protéká Markoušovický (Zaječí) potok, který se v Batňovicích vlévá do potoka Rtyňka. Na toku leží dva rybníky. Ve střední části obce je to rybník „Aman“, na jehož nábřeží stojí pomník obětem obou světových válek, a na hranici s Batňovicemi rybník „Podháj“. U rybníka „Podháj“ se nachází rekreační oblast, kde je asi 45 rekreačních chatek, využívaných po čas letní sezóny. Rybník je využívaný především k rybolovu, koupání je na vlastní nebezpečí.

Velké Svatoňovice jsou dnes zemědělskou obcí, hospodaří zde ZD Velké Svatoňovice a soukromí zemědělci. V současné době se zde svoje podnikatelské aktivity rozvíjí soukromí podnikatelé (kovovýroba, kadeřnictví, truhlářství, daňové poradenství, účetnictví, opravy kol). V obci je jediný obchod se smíšeným zbožím, restaurace „Klub“, hospoda „Na Puškvorci“fotbalového hřiště a občertvení „U Jouzy“. Dále se v centru obce nachází kromě obecního úřadu s knihovnou i poštahasičská zbrojnice.

V obci navštěvují děti mateřskouzákladní školu se čtyřmi ročníky. V současnosti chodí do mateřské školy 28 dětí (což je plný stav) a v základní škole se učí ve dvou třídách celkem 24 žáků (z toho je v 1. ročníku 7 žáků, v 2. ročníku 11 žáků, ve 3. ročníku 3 žáci a ve 4. ročníku 4 žáci). V roce 2005 bylo na zahradě u školy vybudováno veřejné dětské hřiště.

Nejstarší občané mohou využít pro bydlení Dům seniorů, ve kterém se zároveň nachází ordinace praktického lékaře.

V obci působí občanské sdružení svazu zahrádkářů, TJ Sokol Velké Svatoňovice, KAMaRáT

Obec leží na silnici III. třídy č. 3013 mezi Bohuslavicemi nad Úpou a Rtyní v Podkrkonoší. Dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou zajišťuje firma OSNADO v návaznosti na železniční dopravu ČD (integrovaný dopravní systém IREDO). Na horním konci obce se nachází na trati 032 Trutnov – Jaroměř železniční zastávka (bez výdeje jízdenek).

Obcí procházejí značená turistická „Cesta bratří Čapků“ a naučná stezka „Po stopách dolování uhlí na Svatoňovicku“. V obci stojí za zhlédnutí „Valovský statek“ – původně tvrz připomínaná již v roce 1009 (1020), bývalý Šrejberův statek čp. 238 s památnou lípoukaple sv. Václava, postavená roku 1903 (rekonstruovaná v roce 2003). V roce 2002 bylo otevřeno v objektu bývalé prodejny Jednota Hasičské muzeum. Toto muzeum provozují aktivní členové místního Sboru dobrovolných hasičů.

 

Informace o výměrách ploch (v hektarech) ve Velkých Svatoňovicích a Markoušovicích (Starém Sedloňově):

 Velké SvatoňoviceMarkoušoviceStarý SedloňovCelkem za plochu
Orná půda302,877,678,5458,9
Zahrada53,66,521,581,6
Trvalý travní porost159,7135,624,2319,5
Lesní pozemek134,4280,5328,5743,4
Zastavěná plocha18,23,53,725,4
Ostatní plochy55,532,010,698,1
Vodní plochy8,8-0,59,3
Celkem za k.ú.733,0537,7467,51736,2

* katastrální výměra uváděná nahoře za Markoušovice je součtem výměr k.ú. Markoušovice a Starý Sedloňov