Kategorie: Elektronická úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice – středa 10.03.2021 od 18.00 hod. – zasedací místnost OÚ

Zasedání zastupitelstva obce ve středu 10.03.2021 od 18.00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice  Program: Rozpočtové opatření č. 02/2021 Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ a výsledek hospodaření za rok 2020 Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce,...