Kategorie: Elektronická úřední deska

Informace k volbám 2020

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: 607 029 662 O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na shora uvedeném telefonním čísle může oprávněný volič požádat v době: 23.09.2020 08:00 – 17:00 24.09.2020 08:00 – 14:00 25.09.2020 08:00 – 14:00 29.09.2020 08:00 – 14:00 30.09.2020 08:00...