Kategorie: Informace pro občany

Zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice  – středa 16.06.2021 od 18.00 hod. – Sokolovna Markoušovice

Zasedání zastupitelstva obce  –  ve středu 16.06.2021 od 18.00 hod. v Sokolovně v Markoušovicích  Program: Schvalování účetní závěrky obce a Závěrečného účtu obce Velké Svatoňovice za rok 2020 Ceny vodného a stočného pro rok 2021 Zřízení věcných břemen služebnosti Majetkové...