Kategorie: Stavební akce

Stavební akce v obci, jejich popis a dokumentace

Obnova zastávky „U Buku“

Vážení občané, zastávka „U Buku“ dostala nový kabát. Posuďte sami Zastávka je již hotova a v současné době probíhají dokončovací práce – instalace osvětlení a pítka, kterým budete moci uhasit žízeň v horkých dnech.

Oprava místních komunikací

Vážení občané, někteří z vás si již všimli, že v obci probíhá oprava místních komunikací. V současné době je dokončena cesta „ke křížku“ a dokončuje se cesta podél trati „k rampě“ (směr Suchovršice). Hlavním záměrem oprav bylo odklonit cyklisty a chodce z hlavních komunikací a dopřát...

Přístřešek pro techniku

Na dvoře OÚ byl vybudován přístřešek určený pro uskladnění potřebného materiálu a hlavně příslušenství k traktoru. Stavba o rozměrech 11×5,5 m je celodřevěná a navazuje na stávající zděnou garáž.  

Opravy komunikací

Pro tento rok byly v obci vybrány čtyři úseky na kompletní opravu povrchů komunikací. Ve Velkých Svatoňovicích na komunikací k Vejmolu a v Markoušovicích před bývalou školou vznikne nový živičný povrch. V Markoušovicích pod kravínem bude nahrazen stávající povrch frézovanou drtí s následnou penetrací....