Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj je čtvrtletník občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic.  Chceme, aby psal o všem, co vás, čtenáře, zajímá.  Stálými dopisovateli jsou jednotlivé spolky a instituce, ale velice rádi přivítáme spolupráci kohokoli z občanů naší obce. Rádi zveřejníme vaše příspěvky nebo zodpovíme vaše dotazy.

Na spolupráci s vámi se těší celá redakční rada v čele se starostou obce Viktorem Markem. Šéfredaktorem je Dr. Josef Dvořák, členy Miloslav Košťál, Ing. Libor Kneifel , Mgr. Eva Prouzová  a Ludmila Špetlová .

Kontakt:
e-mail: zpravodaj@velkesvatonovice.cz
Své příspěvky a náměty také můžete vhodit do schránky na obecním úřadě, případně osobně kontaktovat kteréhokoli člena redakční rady.

Aktuální i archivní vydání Svatoňovického zpravodaje najdete zde:

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2019
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2019 (17 zobrazení)
Velikost: 7 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2019
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2019 (419 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2019
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2019 (285 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č.4 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č.4 - 2018 (403 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2018 (699 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2018 (456 zobrazení)
Velikost: 7 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2018 (422 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 4 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 4 - 2017 (912 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2017 (416 zobrazení)
Velikost: 9 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2017 (241 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2017 (423 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2016 (250 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2016 (239 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2016 (208 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj  2014
Svatoňovický zpravodaj 2014 (275 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj  2013
Svatoňovický zpravodaj 2013 (245 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj 2012
Svatoňovický zpravodaj 2012 (198 zobrazení)
Velikost: 1 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2011
Svatoňovický zpravodaj 2011 (233 zobrazení)
Velikost: 1 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2009
Svatoňovický zpravodaj 2009 (186 zobrazení)
Velikost: 127 KB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2008
Svatoňovický zpravodaj 2008 (169 zobrazení)
Velikost: 156 KB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2006
Svatoňovický zpravodaj 2006 (252 zobrazení)
Velikost: 60 KB - pdf