Velké Svatoňovice

Svoz odpadu měsíční

Firma Transport Trutnov neprovedla ve čtvrtek 16.1.2020 pravidelný měsíční svoz odpadu, náhradní termín pro měsíční svoz je pátek 17.1.2020 a také čtvrtek 23.1.2020. Děkujeme za pochopení Zároveň si dovolujeme upozornit, že podle nového svozového kalendáře je měsíční svoz...

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Velké Svatoňovice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tuto „Výroční zprávu“ počet podaných žádostí o informace                                ...